RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
OKOLJE IN PROSTOR
Prostor
Stanovanje in poslovni prostori


Zakon o evidentiranju nepremičnin

Občina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Odlok o spremembi meje med naseljema Fužine in Selo - dokument 11.06.2010
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
 Odlok o spremembi meje med naseljema Žirovnica in Sovra - dokument 31.12.2011
Občina: IDRIJA
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Slovenske Konjice - dokument 01.01.2009
Občina: SLOVENSKE KONJICE
 Odlok o spremembi meje območij naselij Dvor in Mala Kostrevnica - dokument 15.07.2017
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
 Odlok o spremembi meje območij naselij Cerovica in Liberga - dokument 27.05.2017
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
 Odlok o izločitvi dela naselja Hudeje in ustanovitev novega naselja Vejar - dokument 01.03.2014
Občina: TREBNJE
 Odlok o izločitvi dela naselja Martinja vas in ustanovitev novega naselja Gorica na Medvedjeku - dokument 06.09.2013
Občina: TREBNJE
 Odlok o ureditvi naselja Razbore in meje med občinama Šmartno pri Litiji in Trebnje - dokument 06.03.2013
Občina: TREBNJE
 Odlok o spremembi meje med naseljema Žirovnica in Sovra - dokument 31.12.2011
Občina: ŽIRI
 Odlok o spremembi meje med naseljema Žirovnica in Sovra - dokument 19.06.2010
Občina: ŽIRI
1  2 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si