RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
OKOLJE IN PROSTOR
Prostor
Graditev


Stanovanjski zakon

Občina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Občini Ajdovščina - dokument 01.01.2017
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o stanovanjski najemnini - dokument 04.06.2016
Občina: AJDOVŠČINA
 Pravilnik o spremembi Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere za najete stanovanjske kredite v Občini Ajdovščina - dokument 23.10.2012
Občina: AJDOVŠČINA
 Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere za najete stanovanjske kredite v Občini Ajdovščina - dokument 07.02.2012
Občina: AJDOVŠČINA
Pravilnik o spremembi Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere za najete stanovanjske kredite v Občini Ajdovščina - dokument 23.10.2012
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere za najete stanovanjske kredite v Občini Ajdovščina - dokument 26.03.2008
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o določitvi območij oziroma objektov v Mestni občini Celje za izvedbo vzdrževalnih del - dokument 31.12.2013
Občina: CELJE
 Odlok o podelitvi javnega pooblastila za vodenje postopka in odločanje v upravnih stvareh na stanovanjskem področju - dokument 18.06.2005
Občina: CELJE
 Pravilnik o oddaji službenih stanovanj Občine Črnomelj v najem - dokument 21.01.2012
Občina: ČRNOMELJ
 Pravilnik o dodeljevanju sredstev za stanovanjsko izgradnjo v Občini Gorje - dokument 14.12.2011
Občina: GORJE
 Odlok o ustanovitvi proračunskega rezervnega sklada Občine Idrija - dokument 29.05.2015
Občina: IDRIJA
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si