RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
OKOLJE IN PROSTOR
Okolje
Varstvo okolja


Zakon o ohranjanju narave

Občina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Odlok o zavarovanju drevesnih naravnih vrednot lokalnega pomena v Mestni občini Celje - dokument 13.02.2007
Občina: CELJE
 Odlok o začasni razglasitvi izjemnih dreves za dendrološke naravne spomenike v Mestni občini Celje - dokument 20.10.2004
Občina: CELJE
 Odlok o začasni razglasitvi izjemnih dreves za dendrološke naravne spomenike v Mestni občini Celje - dokument 25.07.2002
Občina: CELJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Notranjskem regijskem parku - dokument 27.04.2013
Občina: CERKNICA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski regijski park - dokument 15.01.2010
Občina: CERKNICA
 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o razglasitvi dreves in drevoredov za naravne znamenitosti - dokument 12.01.2008
Občina: CERKNICA
 Odlok o spremembi odloka o razglasitvi dreves in drevoredov za naravne znamenitosti - dokument 03.12.2004
Občina: CERKNICA
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski regijski park - dokument 06.09.2002
Občina: CERKNICA
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski regijski park - dokument 07.12.2013
 Odlok o Notranjskem regijskem parku - dokument 06.09.2002
Občina: CERKNICA
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Notranjskem regijskem parku - dokument 27.04.2013
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski regijski park - dokument 06.09.2002
Občina: CERKNICA
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski regijski park - dokument 15.01.2010
1  2  3  4  5 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si