RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI
Kultura
Umetnost


Zakon o varstvu kulturne dediščine

Občina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Odlok o razglasitvi objekta kulturne dediščine Ajdovščina – Pilonova galerija za kulturni spomenik lokalnega pomena - dokument 02.10.2010
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Beltinci - dokument 30.03.2013
Občina: BELTINCI
 Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Beltinci - dokument 18.08.2012
Občina: BELTINCI
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Beltinci - dokument 30.03.2013
 Odlok o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju Občine Bistrica ob Sotli - dokument 25.02.2012
Občina: BISTRICA OB SOTLI
 Odlok o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju Občine Bistrica ob Sotli - dokument 24.12.2011
Občina: BISTRICA OB SOTLI
Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju Občine Bistrica ob Sotli - dokument 26.05.2012
 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o razglasitvi cerkve Sv. Lenarta v Bodeščah za kulturni spomenik lokalnega pomena - dokument 26.06.2010
Občina: BLED
 Odlok o razglasitvi Mrakove domačije za kulturni spomenik lokalnega pomena - dokument 03.12.2008
Občina: BLED
 Odlok o razglasitvi Železniške čuvajnice št. 666 v Borovnici (EŠD 25424) za kulturni spomenik lokalnega pomena - dokument 30.11.2010
Občina: BOROVNICA
 Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom stanovanj ali stanovanjskih stavb za obnovo fasad in streh v starem trškem jedru Braslovč in drugih enotah kulturne dediščine v Občini Braslovče - dokument 05.11.2011
Občina: BRASLOVČE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi Kušljanovega gradu na Podplešivici za kulturni spomenik lokalnega pomena - dokument 10.01.2018
Občina: BREZOVICA
1  2  ... 25  26 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si