RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
Promet


Zakon o varnosti cestnega prometa

Občina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Odlok o spremembah Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih - dokument 02.10.2010
Občina: BLED
 Odlok o ustanovitvi skupnega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za Občino Bled in Občino Gorje (SPV-BG) - dokument 21.06.2008
Občina: BLED
 Odlok o spremembah Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih - dokument 20.12.2007
Občina: BLED
 Odlok o varnosti v cestnem prometu v naseljih - dokument (popr. 10.05.2006) 02.11.2005
Občina: BLED
Odlok o spremembah Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih - dokument 02.10.2010
Odlok o spremembah Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih - dokument 20.12.2007
 Pravilnik o postavitvi naprave, s katero se prepreči odpeljati nepravilno parkirano vozilo in odstranitev nepravilno parkiranih vozil in bivalnih priklopnikov - dokument 10.10.2006
Občina: BLED
 Pravilnik o obliki in izdaji evidenčne oznake in opreme kočije in načinu izdaje dovolilnice za prevoz vozil - dokument 10.10.2006
Občina: BLED
 Odlok o avtotaksi prevozih na območju Občine Bled - dokument 18.04.2009
Občina: BLED
 Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Bloke - dokument 14.07.2005
Občina: BLOKE
 Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Borovnica - dokument 01.04.2008
Občina: BOROVNICA
 Odredba o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja na območju Občine Borovnica - dokument 23.07.2011
Občina: BOROVNICA
1  2  ... 14  15 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si