RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI


Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč

Občina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina - dokument 24.11.2015
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina - dokument 12.06.2012
Občina: AJDOVŠČINA
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina - dokument 24.11.2015
 Odlok o izvajanju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Ajdovščina - dokument 02.04.2008
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembi Odloka o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina - dokument 15.10.2004
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina - dokument 14.07.2000
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na območju Občine Beltinci - dokument 30.04.2013
Občina: BELTINCI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na območju Občine Beltinci - dokument 29.12.2009
Občina: BELTINCI
 Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na območju Občine Beltinci - dokument 20.05.2006
Občina: BELTINCI
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na območju Občine Beltinci - dokument 30.04.2013
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na območju Občine Beltinci - dokument 29.12.2009
 Pravilnik o dodeljevanju socialno varstvenih pomoči v Občini Beltinci - dokument 14.05.2005
Občina: BELTINCI
 Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu ter o urejanju in vzdrževanju pokopališča v Občini Benedikt - dokument 25.03.2006
Občina: BENEDIKT
1  2  ... 33  34 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si