RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
JAVNE FINANCE
Javni odhodki
Posamezni proračunski odhodki (poroštva, pomoči, krediti ...


Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Občina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln ter o gospodarjenju z javnimi tržnicami in sejmišči v Občini Ajdovščina - dokument 01.01.2018
Občina: AJDOVŠČINA
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Beltinci v najem (zakup) - dokument 06.11.2013
Občina: BELTINCI
 Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine Beltinci v najem (zakup) - dokument 26.10.2011
Občina: BELTINCI
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Beltinci v najem/zakup - dokument 26.03.2016
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Beltinci v najem (zakup) - dokument 06.11.2013
 Odlok o razglasitvi javne infrastrukture na področju športa, turizma in rekreacije - dokument 24.11.2012
Občina: BLED
 Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem - dokument 23.03.2013
Občina: BOROVNICA
 Pravilnik o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bovec v najem - dokument 23.07.2011
Občina: BOVEC
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bovec v najem - dokument 11.03.2017
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bovec v najem - dokument 30.04.2016
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bovec v najem - dokument 18.07.2015
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bovec v najem - dokument 09.10.2012
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2017 - dokument 03.06.2017
Občina: BREŽICE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2017 - dokument 04.01.2017
Občina: BREŽICE
 Pravilnik o spremembi Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem - dokument 23.05.2015
Občina: BREŽICE
 Pravilnik o spremembi Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem - dokument 10.05.2014
Občina: BREŽICE
1  2  ... 34  35 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si