RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
JAVNE FINANCE
Javni odhodki
Financiranje države in lokalnih skupnosti (proračuni)


Zakon o javnem naročanju

Občina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dolenjske Toplice - dokument 18.03.2014
Občina: DOLENJSKE TOPLICE
 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Dolenjske Toplice - dokument 18.03.2014
Občina: DOLENJSKE TOPLICE
 Sklep o prenehanju veljavnosti Pravilnika za oddajo javnih naročil male vrednosti - dokument 09.12.2008
Občina: GORNJI PETROVCI
 Sklep o prenehanju veljavnosti Pravilnika za oddajo javnih naročil male vrednosti v Občini Kobarid - dokument 01.05.2007
Občina: KOBARID
 Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika za oddajo javnih naročil male vrednosti - dokument 21.07.2007
Občina: KRIŽEVCI
 Odlok o podelitvi pooblastila družbi Rudar Senovo d.o.o. - dokument 21.05.2013
Občina: KRŠKO
 Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave, semaforjev ter druge cestne prometne svetlobne signalizacije in opreme na območju Občine Mežica - dokument 26.11.2011
Občina: MEŽICA
Odlok o spremembah Odloka o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave, semaforjev ter druge cestne prometne svetlobne signalizacije in opreme na območju Občine Mežica - dokument 04.12.2013
 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Mirna Peč - dokument 04.03.2014
Občina: MIRNA PEČ
 Sklep o prenehanju veljavnosti Pravilnika za oddajo javnih naročil male vrednosti - dokument 06.03.2007
Občina: POLZELA
 Pravilnik Občine Rečica ob Savinji o oddaji javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa - dokument 21.02.2012
Občina: REČICA OB SAVINJI
1  2  3 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si