RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
KAZENSKO PRAVO
Izvrževanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev


Zakon o prekrških

Občina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Ajdovščina - dokument 27.06.2018
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln ter o gospodarjenju z javnimi tržnicami in sejmišči v Občini Ajdovščina - dokument 01.01.2018
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Ajdovščina - dokument 21.12.2017
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o ureditvi cestnega prometa v naselju Vipavski Križ - dokument (popr. ) 18.11.2017
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Ajdovščina - dokument 17.09.2017
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembi Odloka o javnem redu in miru ter zunanjem videzu naselij v Občini Ajdovščina - dokument 16.07.2016
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Ajdovščina - dokument 27.02.2016
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o občinskih cestah v Občini Ajdovščina - dokument 12.01.2013
Občina: AJDOVŠČINA
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Ajdovščina - dokument 17.09.2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Ajdovščina - dokument 27.02.2016
 Odlok o javni razsvetljavi v Občini Ajdovščina - dokument 29.11.2011
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih odpadnih voda - dokument 23.01.2010
Občina: AJDOVŠČINA
1  2  ... 156  157 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si