RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
NOTRANJE ZADEVE IN UPRAVNO PRAVO
Upravno pravo


Zakon o splošnem upravnem postopku

Občina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Odlok o prenosu nalog vodenja postopkov in odločanja o dodelitvi socialnovarstvenih pomoči Občine Beltinci na Center za socialno delo Murska Sobota - dokument 23.03.2010
Občina: BELTINCI
 Odlok o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delo Murska Sobota - dokument 12.05.2009
Občina: BELTINCI
 Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Brda - dokument 01.01.2008
Občina: BRDA
 Dopolnitev odloka o o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Brda - dokument 13.08.2004
Občina: BRDA
 Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadonestilu za uporabo stavbnega zemljišče na območju občine Brda - dokument 01.05.2004
Občina: BRDA
 Odlok o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delo Murska Sobota - dokument 18.04.2009
Občina: CANKOVA
 Odlok o podelitvi javnega pooblastila za vodenje postopka in odločanje v upravnih stvareh na stanovanjskem področju - dokument 18.06.2005
Občina: CELJE
 Sklep o dopolnitvi Sklepa o pripravi Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Bežigrad – Bukovžlak in Vrhe - dokument 11.07.2011
Občina: CELJE
 Sklep o podaljšanju roka javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ostrožno »sever« (Strnad) - dokument 23.04.2010
Občina: CELJE
 Odlok o oglaševanju v Mestni občini Celje - dokument 19.05.2001
Občina: CELJE
1  2  3  4  5 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si