RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
USTAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE
Državna ureditev Republike Slovenije
Varuh človekovih pravic in temeljnih svoboščin


Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin

Občina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dravograd - dokument 30.01.2016
Občina: DRAVOGRAD
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Dravograd - dokument 21.05.2016
Občina: DRAVOGRAD
 Odlok o oddajanju v najem in obremenjevanju nepremičnin v lasti Občine Grosuplje - dokument 30.04.2016
Občina: GROSUPLJE
 Odlok o občinskih taksah v Občini Kranjska Gora - dokument 28.11.2015
Občina: KRANJSKA GORA
 Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Kranjska Gora - dokument 28.11.2015
Občina: KRANJSKA GORA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Miren - Kostanjevica - dokument 01.10.2016
Občina: MIREN-KOSTANJEVICA
 Sklep o višini cene programa v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek - dokument 05.12.2015
Občina: PODČETRTEK
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec - dokument 29.09.2015
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Statut Občine Tišina - dokument 27.06.2015
Občina: TIŠINA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Tišina – SD OPN 1 - dokument 27.05.2017
Občina: TIŠINA


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si