RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
USTAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE
Državna ureditev Republike Slovenije
Vlada


Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Občina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Sklep o spremembi Sklepa o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede - dokument 18.12.2007
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o spremembi Sklepa o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede - dokument 26.01.2007
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede - dokument 31.01.2006
Občina: AJDOVŠČINA
Sklep o spremembi Sklepa o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede - dokument 18.12.2007
Sklep o spremembi Sklepa o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede - dokument 26.01.2007
 Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Razvojna agencija Rod Ajdovščina v plačni razred - dokument
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o uvrstitvi direktorja Zavoda za turizem in kulturo Beltinci v plačni razred - dokument 10.02.2018
Občina: BELTINCI
 Sklep o uvrstitvi ravnatelja Vrtca Beltinci v plačni razred - dokument 10.02.2018
Občina: BELTINCI
 Sklep o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice Javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Beltinci za leto 2009 - dokument 15.06.2010
Občina: BELTINCI
 Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja v plačni razred - dokument
Občina: BELTINCI
 Sklep o uvrstitvi delovnega mesta v plačni razred - dokument
Občina: BELTINCI
 Sklep o uvrstitvi ravnateljice Vrtca Beltinci v plačni razred - dokument 01.01.2012
Občina: BELTINCI
1  2  ... 37  38 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si