RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
ČRNOMELJ


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Črnomelj - dokument 05.11.2011
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj - dokument 05.11.2016
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj - dokument 19.04.2014
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Črnomelj - dokument 26.12.2013
 Poslovnik Nadzornega odbora občine Črnomelj - dokument 07.07.2001
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Črnomelj – območje Čardak - dokument 11.10.2008
 Navodilo o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Črnomelj za izvajanje nalog na področju socialnega varstva - dokument 01.12.2000
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Majer - dokument 11.02.2017
 Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Čardak v Črnomlju po skrajšanem postopku - dokument 25.11.2016
 Odlok o razveljavitvi Odloka o zaščiti vodnega vira vodovoda Adlešiči in Odloka o zaščiti vodnih virov na območju Vrčic in Srednje vasi, črpališča na Kolpi na Vinici in črpališča v Dobličah - dokument 15.10.2016
 Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Črnomelj - dokument 06.08.2016
Odlok o spremembah Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Črnomelj - dokument 26.11.2016
 Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju dispanzerja za ženske v Občini Črnomelj - dokument 23.07.2016
1  2  ... 73  74 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si