RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odredba o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin - dokument (popr. )


Občina: KRANJ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (29/2017)
Datum sprejema: 01.06.2017 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 01.10.2017
Datum začetka veljavnosti: 10.06.2017
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Promet in zveze

Navezuje na

Naziv Velja od
 Pravilnik o obliki, zamenjavi, vsebini ter stroških izdelave dovolilnic, dovoljenj in tehničnih pripomočkov - dokument 22.07.2017
Občina: KRANJ

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Statut Mestne občine Kranj- dokument - Občinska podlaga
Občina: KRANJ

30.11.2016
 Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj- dokument - Občinska podlaga
Občina: KRANJ

13.05.2017

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si