RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o razveljavitvi Odloka o zaščiti vodnega vira vodovoda Adlešiči in Odloka o zaščiti vodnih virov na območju Vrčic in Srednje vasi, črpališča na Kolpi na Vinici in črpališča v Dobličah - dokument


Občina: ČRNOMELJ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (64/2016)
Datum sprejema: 29.09.2016 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 15.10.2016
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Vodna oskrba
NARAVA IN OKOLJE: Varstvo okolja: Varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom, svetlobnim in ionizirajočim sevanjem ter ostalimi imisijami

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Statut Občine Črnomelj- dokument - Občinska podlaga
Občina: ČRNOMELJ

05.11.2011

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o zaščiti vodnega vira vodovoda Adlešiči
Občina: ČRNOMELJ
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema:

 Odlok o zaščiti vodnih virov na območju Vrčič in Srednje vasi, črpališča na Kolpi na Vinici in črpališča v Dobličah
Občina: ČRNOMELJ
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema:


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si