RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda na področju turizma in kulture v Občini Kočevje »Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje« - dokument


Občina: KOČEVJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (75/2015)
Datum sprejema: 29.09.2015 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 16.10.2015
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gostinstvo in turizem
NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Kultura in umetnost: Kultura

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju turizma in kulture v Občini Kočevje »Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje« - dokument 27.05.2017
Občina: KOČEVJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju turizma in kulture v Občini Kočevje »Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje« - dokument 05.11.2016
Občina: KOČEVJE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o zavodih - Državna podlaga

 Statut Občine Kočevje- dokument - Občinska podlaga
Občina: KOČEVJE

23.05.2015

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta »Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje« - dokument 05.07.2017
Občina: KOČEVJE
 Spremembe in dopolnitve Statuta »Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje« - dokument 05.07.2017
Občina: KOČEVJE
 Spremembe in dopolnitve Statuta »Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje« - dokument 11.02.2017
Občina: KOČEVJE
 Spremembe in dopolnitve Statuta »Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje« - dokument 11.02.2017
Občina: KOČEVJE
 Statut Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje - dokument 08.12.2015
Občina: KOČEVJE
 Statut Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje - dokument 08.12.2015
Občina: KOČEVJE

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si