RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo) - dokument


Občina: SEVNICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (46/2015)
Datum sprejema: 17.06.2015 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 17.06.2015
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Poslovnik občinskega sveta

Navezuje na

Naziv Velja od
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Sevnica - dokument 11.01.2012
Občina: SEVNICA
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica - dokument 10.05.2014
Občina: SEVNICA
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica - dokument 21.02.2015
Občina: SEVNICA
 Popravek Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica - dokument 03.03.2015
Občina: SEVNICA
 Sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica - dokument 30.05.2015
Občina: SEVNICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Sevnica- dokument - Občinska podlaga
Občina: SEVNICA

11.01.2012

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo – UPB2) - dokument 20.06.2016
Občina: SEVNICA
 Odlok o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (uradno prečiščeno besedilo – UPB3) - dokument 20.06.2016
Občina: SEVNICA
 Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občine Sevnica - dokument 27.06.2015
Občina: SEVNICA
 Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 17.06.2015
Občina: SEVNICA

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si