RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo) - dokument


Občina: SEVNICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (46/2015)
Datum sprejema: 17.06.2015 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 17.06.2015
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Sevnica - dokument 23.08.2011
Občina: SEVNICA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica - dokument 01.04.2014
Občina: SEVNICA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica - dokument 07.02.2015
Občina: SEVNICA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica - dokument 30.05.2015
Občina: SEVNICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Sevnica- dokument - Občinska podlaga
Občina: SEVNICA

11.01.2012

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica - dokument 21.04.2018
Občina: SEVNICA
 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Sevnica - dokument 21.04.2018
Občina: SEVNICA
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra - dokument 21.04.2018
Občina: SEVNICA
 Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2017 - dokument 20.04.2018
Občina: SEVNICA
 Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono Blanca – območje Varilstva Bizjak, Dejan Bizjak s.p. in 3PK, d.o.o. - dokument 21.03.2018
Občina: SEVNICA
 Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono Blanca – območje Varilstva Bizjak, Dejan Bizjak s.p. in 3PK, d.o.o. - dokument 21.03.2018
Občina: SEVNICA
 Sklep o postopku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo in preobrazbo naselja Studenec – vzhod (OPPN- 89-02) - dokument 08.03.2018
Občina: SEVNICA
 Sklep o postopku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo in preobrazbo naselja Studenec – vzhod (OPPN- 89-02) - dokument 08.03.2018
Občina: SEVNICA
 Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2018 - dokument 24.02.2018
Občina: SEVNICA
 Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sevnica - dokument 24.02.2018
Občina: SEVNICA
1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si