RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice - dokument


Občina: BREŽICE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (61/2014)
Datum sprejema: 03.07.2014 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 23.08.2014
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Urejanje in načrtovanje prostora: Prostorski akti občin

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice – SDOPN1 - dokument 05.07.2016
Občina: BREŽICE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prostorskem načrtovanju - Državna podlaga

 Statut Občine Brežice- dokument - Občinska podlaga
Občina: BREŽICE

24.02.2009

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o ureditvenem načrtu "Poslovni center Brežice" - dokument
Občina: BREŽICE
Datum objave: 24.05.2000
Datum sprejema: 31.12.1999
Organ sprejema: Občinski svet

24.05.2000
 Odlok o novelaciji zazidalnega načrta Trnje Brežice - dokument
Občina: BREŽICE
Datum objave: 16.06.2000
Datum sprejema: 15.05.2000
Organ sprejema: Občinski svet

24.06.2000
 Odlok o lokacijskem načrtu čistilna naprava Obrežje - dokument
Občina: BREŽICE
Datum objave: 14.12.2001
Datum sprejema: 03.12.2001
Organ sprejema: Občinski svet

22.12.2001
 Odlok o zazidalnem načrtu Gospodarski terminal Obrežje - dokument
Občina: BREŽICE
Datum objave: 02.08.2002
Datum sprejema: 06.05.2002
Organ sprejema: Občinski svet

10.08.2002
 Odlok o lokacijskem načrtu čistilna naprava Brežice - dokument
Občina: BREŽICE
Datum objave: 24.02.2004
Datum sprejema: 09.02.2004
Organ sprejema: Občinski svet

04.03.2004
 Odlok o ureditvenem načrtu ob Cesti svobode-jug v Brežicah - dokument
Občina: BREŽICE
Datum objave: 06.12.1996
Datum sprejema: 17.10.1996
Organ sprejema: Občinski svet

14.12.1996
 Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje AFP Dobova (PUP AFP Dobova) - dokument
Občina: BREŽICE
Datum objave: 11.06.1999
Datum sprejema: 10.05.1999
Organ sprejema: Občinski svet

11.06.1999
 Odlok o zazidalnem načrtu Forma Sromlje - dokument
Občina: BREŽICE
Datum objave: 08.09.1995
Datum sprejema: 27.07.1995
Organ sprejema: Občinski svet

16.09.1995
 Odlok o lokacijskem načrtu za daljnovod 2x110kV Brežice-Mokrice - meja z Republiko Hrvaško - dokument
Občina: BREŽICE
Datum objave: 28.09.1992
Datum sprejema: 17.09.1992
Organ sprejema: Skupščina občine

06.10.1992
 Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora v občini Sevnica - dokument
Občina: BREŽICE
Datum objave:
Datum sprejema: 29.09.1994
Organ sprejema: Skupščina občine

15.10.1994
12

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si