RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Gorenja vas - Poljane - dokument


Občina: GORENJA VAS-POLJANE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (52/2014)
Datum sprejema: 19.06.2014 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 26.07.2014
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Ostalo

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Gorenja vas - Poljane - dokument 23.06.2018
Občina: GORENJA VAS-POLJANE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o graditvi objektov - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Gorenja vas - Poljane - Občinska podlaga
Občina: GORENJA VAS-POLJANE

 Statut Občine Gorenja vas - Poljane- dokument - Občinska podlaga
Občina: GORENJA VAS-POLJANE

02.11.2013

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode - dokument
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
Datum objave: 10.06.2008
Datum sprejema: 30.05.2008
Organ sprejema: Občinski svet

18.06.2008

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si