RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Dolenjske Toplice - dokument


Občina: DOLENJSKE TOPLICE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (16/2014)
Datum sprejema: 20.02.2014 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 18.03.2014 Datum konca veljavnosti: 07.04.2018
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Vodna oskrba

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Dolenjske Toplice - dokument 07.04.2018
Občina: DOLENJSKE TOPLICE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev - Državna podlaga

 Zakon o javnem naročanju - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o graditvi objektov - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Občine Dolenjske Toplice- dokument - Občinska podlaga
Občina: DOLENJSKE TOPLICE

27.10.2007

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Dolenjske Toplice - dokument
Občina: DOLENJSKE TOPLICE
Datum objave:
Datum sprejema: 18.03.2010
Organ sprejema: Občinski svet

14.04.2010

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si