RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Gorenja vas - Poljane - dokument


Občina: GORENJA VAS-POLJANE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (85/2013)
Datum sprejema: 26.09.2013 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 02.11.2013
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Dopolnitev Statuta Občine Gorenja vas - Poljane - dokument 23.06.2017
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Gorenja vas - Poljane - dokument 04.07.2015
Občina: GORENJA VAS-POLJANE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Gorenja vas - Poljane - dokument 16.07.2018
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas - Poljane - dokument 14.07.2018
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
 Odlok o turistični taksi v Občini Gorenja vas - Poljane - dokument 07.07.2018
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2018 - dokument 23.06.2018
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Gorenja vas - Poljane - dokument 23.06.2018
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Gorenja vas - Poljane - dokument 23.06.2018
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
 Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Gorenja vas - Poljane - dokument 23.06.2018
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
 Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2017 - dokument 21.04.2018
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
 Odlok o denarni socialni pomoči v Občini Gorenja vas - Poljane - dokument 10.03.2018
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra - dokument 10.03.2018
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
1  2  ... 12  13 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Gorenja vas-Poljane
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema:


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si