RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Pivka - dokument


Občina: PIVKA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (62/2013)
Datum sprejema: 04.07.2013 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 06.08.2013
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Ostalo

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunale in padavinske odpadne vode na območju Občine Pivka - dokument 04.04.2015
Občina: PIVKA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Občine Pivka- dokument - Občinska podlaga
Občina: PIVKA

04.08.1999
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Pivka- dokument - Občinska podlaga
Občina: PIVKA

03.03.1996

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Pivka - dokument 09.06.2018
Občina: PIVKA
 Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Pivka - dokument 29.12.2017
Občina: PIVKA

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Pivka - dokument
Občina: PIVKA
Datum objave: 23.11.2000
Datum sprejema: 26.10.2000
Organ sprejema: Občinski svet

08.12.2000
 Odlok o tarifnem sistemu oskrbe z vodo iz javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda - dokument
Občina: PIVKA
Datum objave: 23.11.2000
Datum sprejema: 26.10.2000
Organ sprejema: Občinski svet

01.12.2000
 Pravilnik o določanju upravičencev za neplačevanje posebnih dajatev pri oskrbi s pitno vodo v kmetijski dejavnosti na območju Občine Pivka - dokument
Občina: PIVKA
Datum objave: 24.10.2002
Datum sprejema: 12.09.2002
Organ sprejema: Občinski svet

08.11.2002

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si