RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Sevnica - dokument (popr. 03.03.2015)


Občina: SEVNICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (106/2011)
Datum sprejema: 07.12.2011 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 11.01.2012
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Poslovnik občinskega sveta

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica - dokument 11.04.2017
Občina: SEVNICA
 Sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica - dokument 30.05.2015
Občina: SEVNICA
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica - dokument 21.02.2015
Občina: SEVNICA
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica - dokument 10.05.2014
Občina: SEVNICA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 17.06.2015
Občina: SEVNICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Statut Občine Sevnica- dokument - Občinska podlaga
Občina: SEVNICA

23.08.2011

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Statut Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 17.06.2015
Občina: SEVNICA
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 17.06.2015
Občina: SEVNICA
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 21.07.2001
Občina: SEVNICA
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sevnica (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 02.04.1999
Občina: SEVNICA
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 26.04.1997
Občina: SEVNICA
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo) - dokument
Občina: SEVNICA
 Odlok o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo-2) - dokument
Občina: SEVNICA
 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo) - dokument
Občina: SEVNICA

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Poslovnik Občinskega sveta občine Sevnica - dokument
Občina: SEVNICA
Datum objave: 24.05.2000
Datum sprejema: 30.06.1999
Organ sprejema: Občinski svet

30.06.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si