RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Črnomelj - dokument


Občina: ČRNOMELJ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (83/2011)
Datum sprejema: 04.10.2011 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 05.11.2011
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj - dokument 05.11.2016
Občina: ČRNOMELJ
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj - dokument 19.04.2014
Občina: ČRNOMELJ

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju - dokument 11.02.2017
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Majer - dokument 11.02.2017
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 2017 - dokument 04.02.2017
Občina: ČRNOMELJ
 Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Črnomelj za leto 2017 - dokument 21.01.2017
Občina: ČRNOMELJ
 Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Črnomelj za leto 2017 - dokument 21.01.2017
Občina: ČRNOMELJ
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra - dokument 20.12.2016
Občina: ČRNOMELJ
 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju po skrajšanem postopku - dokument 26.11.2016
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o spremembah Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Črnomelj - dokument 26.11.2016
Občina: ČRNOMELJ
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra - dokument 24.11.2016
Občina: ČRNOMELJ
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra - dokument 24.11.2016
Občina: ČRNOMELJ
1  2  ... 26  27 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Črnomelj - dokument
Občina: ČRNOMELJ
Datum objave: 28.10.1999
Datum sprejema: 28.09.1999
Organ sprejema: Občinski svet

12.11.1999
 Statut Občine Črnomelj (uradno prečiščeno besedilo) - dokument
Občina: ČRNOMELJ
Datum objave: 11.04.2003
Datum sprejema: 26.03.2003
Organ sprejema: Občinski svet

12.04.2003

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si