RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Črnomelj - dokument


Občina: ČRNOMELJ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (83/2011)
Datum sprejema: 04.10.2011 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 05.11.2011
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj - dokument 05.11.2016
Občina: ČRNOMELJ
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj - dokument 19.04.2014
Občina: ČRNOMELJ

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Semiška cesta - dokument 03.06.2017
Občina: ČRNOMELJ
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Semiška cesta - dokument 03.06.2017
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina - dokument 03.06.2017
Občina: ČRNOMELJ
 Pravilnik o dodeljevanju sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni, turistični in humanitarni razvoj ter promocijo Občine Črnomelj - dokument 18.04.2017
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Črnomelj - dokument 11.04.2017
Občina: ČRNOMELJ
 Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2016 - dokument 07.04.2017
Občina: ČRNOMELJ
 Sklep o oblikovanju odškodnin, najemnin oziroma zakupnin za nepremičnine v lasti Občine Črnomelj za leto 2017 - dokument 30.03.2017
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju - dokument 11.02.2017
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Majer - dokument 11.02.2017
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 2017 - dokument 04.02.2017
Občina: ČRNOMELJ
1  2  ... 26  27 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Črnomelj - dokument
Občina: ČRNOMELJ
Datum objave: 28.10.1999
Datum sprejema: 28.09.1999
Organ sprejema: Občinski svet

12.11.1999
 Statut Občine Črnomelj (uradno prečiščeno besedilo) - dokument
Občina: ČRNOMELJ
Datum objave: 11.04.2003
Datum sprejema: 26.03.2003
Organ sprejema: Občinski svet

12.04.2003

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si