RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Sevnica - dokument


Občina: SEVNICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (63/2011)
Datum sprejema: 20.07.2011 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 23.08.2011
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica - dokument 11.04.2017
Občina: SEVNICA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica - dokument 30.05.2015
Občina: SEVNICA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica - dokument 07.02.2015
Občina: SEVNICA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica - dokument 01.04.2014
Občina: SEVNICA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica - dokument 17.12.2011
Občina: SEVNICA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 17.06.2015
Občina: SEVNICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica - dokument 14.10.2017
Občina: SEVNICA
 Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica - dokument 14.10.2017
Občina: SEVNICA
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ – I. faza - dokument 23.09.2017
Občina: SEVNICA
 Sklep o spremembi Sklepa o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica – območje IV - dokument 22.07.2017
Občina: SEVNICA
 Sklep o spremembi Sklepa o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica – območje IV - dokument 22.07.2017
Občina: SEVNICA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica - dokument 01.07.2017
Občina: SEVNICA
 Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2 - dokument 17.06.2017
Občina: SEVNICA
 Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2 - dokument 17.06.2017
Občina: SEVNICA
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra - dokument 03.06.2017
Občina: SEVNICA
 Sklep o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu - dokument 03.06.2017
Občina: SEVNICA
1  2  ... 24  25 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Sevnica - dokument
Občina: SEVNICA
Datum objave: 28.04.1995
Datum sprejema: 29.03.1995
Organ sprejema: Občinski svet

13.05.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si