RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Sevnica - dokument


Občina: SEVNICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (63/2011)
Datum sprejema: 20.07.2011 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 23.08.2011
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica - dokument 30.05.2015
Občina: SEVNICA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica - dokument 07.02.2015
Občina: SEVNICA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica - dokument 01.04.2014
Občina: SEVNICA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica - dokument 17.12.2011
Občina: SEVNICA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 17.06.2015
Občina: SEVNICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica - dokument 11.03.2017
Občina: SEVNICA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica - dokument 11.03.2017
Občina: SEVNICA
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra - dokument 25.02.2017
Občina: SEVNICA
 Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica - dokument 25.02.2017
Občina: SEVNICA
 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica - dokument 25.02.2017
Občina: SEVNICA
 Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica - dokument 28.01.2017
Občina: SEVNICA
 Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sevnica - dokument 07.01.2017
Občina: SEVNICA
 Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica - dokument 01.01.2017
Občina: SEVNICA
 Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica - dokument 29.12.2016
Občina: SEVNICA
 Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica - dokument 29.12.2016
Občina: SEVNICA
1  2  ... 21  22 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Sevnica - dokument
Občina: SEVNICA
Datum objave: 28.04.1995
Datum sprejema: 29.03.1995
Organ sprejema: Občinski svet

13.05.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si