RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Sevnica - dokument


Občina: SEVNICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (63/2011)
Datum sprejema: 20.07.2011 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 23.08.2011
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica - dokument 11.04.2017
Občina: SEVNICA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica - dokument 30.05.2015
Občina: SEVNICA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica - dokument 07.02.2015
Občina: SEVNICA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica - dokument 01.04.2014
Občina: SEVNICA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica - dokument 17.12.2011
Občina: SEVNICA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 17.06.2015
Občina: SEVNICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o turistični in pomocijski taksi v Občini Sevnica - dokument 30.06.2018
Občina: SEVNICA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2 - dokument 26.05.2018
Občina: SEVNICA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2 - dokument 26.05.2018
Občina: SEVNICA
 Pravilnik o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam in mladim investitorjem za gradnjo individualnih stanovanjskih stavb v Občini Sevnica - dokument 19.05.2018
Občina: SEVNICA
 Popravek Sklepa o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono Blanca – območje Varilstva Bizjak, Dejan Bizjak s.p. in 3PK, d.o.o. - dokument 05.04.2018
Občina: SEVNICA
 Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica - dokument 01.01.2018
Občina: SEVNICA
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica - dokument 23.12.2017
Občina: SEVNICA
 Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2018 - dokument 09.12.2017
Občina: SEVNICA
 Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2018 - dokument 09.12.2017
Občina: SEVNICA
 Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2018 - dokument 09.12.2017
Občina: SEVNICA
1  2  ... 26  27 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Sevnica - dokument
Občina: SEVNICA
Datum objave: 28.04.1995
Datum sprejema: 29.03.1995
Organ sprejema: Občinski svet

13.05.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si