RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o zunanjem izgledu naselij in krajine v Občini Kočevje - dokument


Občina: KOČEVJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (34/2011)
Datum sprejema: 21.04.2011 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 21.05.2011
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Urejanje in načrtovanje prostora: Prostorski akti občin

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zunanjem izgledu naselij in krajine v Občini Kočevje - dokument 03.02.2015
Občina: KOČEVJE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o graditvi objektov - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Kočevje- dokument - Občinska podlaga
Občina: KOČEVJE

23.04.1999

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o urejanju in varstvu okolja v občini Kočevje - dokument
Občina: KOČEVJE
Datum objave: 14.11.1991
Datum sprejema: 25.09.1991
Organ sprejema: Skupščina občine

22.11.1991

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si