RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Vransko - dokument


Občina: VRANSKO
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (17/2010)
Datum sprejema: 23.02.2010 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 20.03.2010
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vransko - dokument 02.07.2010
Občina: VRANSKO

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec - dokument 04.03.2017
Občina: VRANSKO
 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda UPI – Ljudska univerza Žalec - dokument 23.04.2016
Občina: VRANSKO
 Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko v letu 2011 - dokument 14.12.2011
Občina: VRANSKO
 Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo - dokument 01.07.2011
Občina: VRANSKO
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje poslovno gospodarske cone Čeplje ČE02- - dokument 01.07.2011
Občina: VRANSKO
 Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja BRO1-1/2 - Brode - dokument 01.07.2011
Občina: VRANSKO
 Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2010 - dokument 21.06.2011
Občina: VRANSKO
 Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno stanovanjsko naselje Čeplje - dokument 30.04.2011
Občina: VRANSKO
 Sklep o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VR13-1e/CD7 - dokument 30.04.2011
Občina: VRANSKO
 Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2011 - dokument 01.04.2011
Občina: VRANSKO
1  2  3  4 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Vransko - dokument
Občina: VRANSKO
Datum objave: 10.04.1999
Datum sprejema: 25.02.1999
Organ sprejema: Občinski svet

10.04.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si