RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za most čez reko Savo pri naselju Log - dokument


Občina: SEVNICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (10/2010)
Datum sprejema: 04.02.2010 Organ sprejema: Župan občine
Datum začetka veljavnosti: 12.02.2010
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Urejanje in načrtovanje prostora: Prostorski akti občin

Navezuje na

Naziv Velja od
 Dolgoročni plan Občine Sevnica za obdobje 1986-2000
Občina: SEVNICA
 Srednjeročni družbeni plan Občine Sevnica za obdobje 1986-1990
Občina: SEVNICA
 Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za most čez reko Savo pri naselju Log in izven nivojsko križanje ceste z železnico - dokument 23.01.2012
Občina: SEVNICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prostorskem načrtovanju - Državna podlaga

 Statut Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo)- dokument - Občinska podlaga
Občina: SEVNICA

19.08.2005

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si