RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Poslovnik Občinskega sveta občine Gorenja vas - Poljane


Občina: GORENJA VAS-POLJANE
Publikacija: Uradni vestnik Gorenjske (47/1999)
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Poslovnik občinskega sveta

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Gorenja vas - Poljane - dokument 13.10.2001
Občina: GORENJA VAS-POLJANE

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Obvezna razlaga Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas - Poljane - dokument 21.01.2017
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
 Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Gorenja vas - Poljane - dokument 28.06.2016
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
 Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja GRV 20 – 11 Gorenja vas - Praprotnica (zahodni del) - dokument 12.03.2016
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
 Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Gorenja vas - Poljane - dokument 12.07.2014
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
 Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu - dokument 16.10.2010
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
 Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Območje Občine Gorenja vas - Poljane - dokument 06.10.2007
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
 Sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane na naslednjega kandidata z liste - dokument 27.12.2006
Občina: GORENJA VAS-POLJANE

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si