RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Sevnica


Občina: SEVNICA
Publikacija: Uradni list SRS (6/1978)
Datum sprejema: 07.03.1978
Datum začetka veljavnosti: 01.04.1978
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora za območje občine Sevnica - dokument 24.03.1999
Občina: SEVNICA
 Odredba o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - dokument 07.10.1994
Občina: SEVNICA
 Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o pristojbinah za veterinarsko sanitarne preglede živali in živil živalskega izvora za izdajo dovoljenja za prodajo mleka, za veterinarsko higienske službe in plačevanje dejavnosti diagnostike sanitarne preglede klavnih živali, plačevanje stroškov veterinarsko higienske službe in plačevanje dejavnosti diagnostike kužnih bolezni izven rednega delovnega časa v občini - dokument 30.09.1994
Občina: SEVNICA
 Odredba o sprejemu tarifnega cenika za oskrbo s plinom iz plinovodnega omrežja mesta Sevnica - dokument 29.09.1994
Občina: SEVNICA
 Pravilnik o kadrovskem štipendiranju dijakov in študentov za potrebe družbenih dejavnosti in javne uprave v občini Sevnica - dokument 29.09.1994
Občina: SEVNICA
 Odredba o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - dokument 21.04.1994
Občina: SEVNICA
 Odredba o preventivnih cepljenjih in diagnostičnih ter drugih preiskavah v letu 1994 na območju občine Sevnica - dokument 14.04.1994
Občina: SEVNICA
 Sklep o poprečni gradbeni ceni in poprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Sevnica za leto 1993 - dokument 26.02.1994
Občina: SEVNICA
 Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o pristojbinah za veterinarsko sanitarne preglede živali in živil živalskega izvora za izdajo dovoljenja za prodajo mleka, za veterinarsko sanitarne preglede klavnih živali, plačevanje dela stroškov veterinarsko higienske službe in plačevanje dejavnosti diagnostike kužnih bolezni izven rednega delovnega časa v občini - dokument 19.02.1994
Občina: SEVNICA
 Odredba o sprejemu tarifnega cenika za oskrbo s plinom iz plinovodnega omrežja mesta Sevnica - dokument 29.10.1993
Občina: SEVNICA
1  2  3  4  5 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Sevnica
Občina: SEVNICA
Datum objave: 24.05.1974
Datum sprejema: 05.03.1974
Organ sprejema:

24.05.1974

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si