RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko - dokument


Občina: VRANSKO
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (38/2008)
Datum sprejema: 07.04.2008 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 03.05.2008
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Urejanje in načrtovanje prostora: Prostorski akti občin

Navezuje na

Naziv Velja od
 Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega prostorskega načrta Občine Vransko - dokument 14.07.2007
Občina: VRANSKO
 Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Podgrad - dokument 30.05.2008
Občina: VRANSKO
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje VR13-1e/CD7 v Vranskem (poslovno trgovski center) - dokument 03.10.2008
Občina: VRANSKO
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Stopnik 10.1 (območje stanovanjske gradnje z možno mirno poslovno dejavnostjo) - dokument 14.08.2009
Občina: VRANSKO
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Podgrad - dokument 15.12.2009
Občina: VRANSKO
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje VR13-1e/CD7 v Občini Vransko - dokument 22.05.2010
Občina: VRANSKO
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje poslovne cone Čeplje ČE02-3/2 - dokument 04.06.2010
Občina: VRANSKO

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prostorskem načrtovanju - Državna podlaga

 Statut Občine Vransko- dokument - Občinska podlaga
Občina: VRANSKO

10.04.1999

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih Po Zavrteh - dokument
Občina: VRANSKO
Datum objave: 21.06.2004
Datum sprejema: 07.06.2004
Organ sprejema: Občinski svet

29.06.2004
 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Vransko - dokument
Občina: VRANSKO
Datum objave:
Datum sprejema: 15.10.1998
Organ sprejema: Občinski svet

18.11.1998
 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP4 - dokument
Občina: VRANSKO
Datum objave:
Datum sprejema: 16.05.1996
Organ sprejema: Občinski svet

02.08.1996
 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora v občini Žalec - dokument
Občina: VRANSKO
Datum objave:
Datum sprejema: 23.06.1994
Organ sprejema: Skupščina občine

30.07.1994
 Dolgoročni plan občine Žalec za obdobje 1986-2000
Občina: VRANSKO
Datum objave: 31.05.1990
Datum sprejema: 26.09.1989
Organ sprejema:

15.06.1990

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si