RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Žalec - dokument


Občina: ŽALEC
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (37/1999)
Datum sprejema: 15.04.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 02.06.1999 Datum konca veljavnosti: 20.04.2013
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Žalec - dokument 18.03.2006
Občina: ŽALEC
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Žalec - dokument 09.11.2005
Občina: ŽALEC
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Žalec - dokument 05.03.2005
Občina: ŽALEC
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Žalec - dokument 31.12.2004
Občina: ŽALEC
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žalec - dokument 05.04.2003
Občina: ŽALEC
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žalec - dokument 27.01.2003
Občina: ŽALEC
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žalec - dokument 06.04.2002
Občina: ŽALEC
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žalec - dokument 01.06.2001
Občina: ŽALEC
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žalec - dokument 09.06.2000
Občina: ŽALEC

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Žalec - dokument 20.04.2013
Občina: ŽALEC

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra - dokument 27.07.2013
Občina: ŽALEC
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za halo za obiranje in sušenje hmelja - dokument 27.07.2013
Občina: ŽALEC
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za halo za obiranje in sušenje hmelja - dokument 27.07.2013
Občina: ŽALEC
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Žalec v najem (zakup) - dokument 13.04.2013
Občina: ŽALEC
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 2105/2, k.o. 994 – Zalog - dokument 06.04.2013
Občina: ŽALEC
 Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za halo za obiranje in sušenje hmelja - dokument 30.03.2013
Občina: ŽALEC
 Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za halo za obiranje in sušenje hmelja - dokument 30.03.2013
Občina: ŽALEC
 Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za halo za obiranje in sušenje hmelja - dokument 30.03.2013
Občina: ŽALEC
 Sklep o imenovanju namestnice člana Občinske volilne komisije - dokument 21.03.2013
Občina: ŽALEC
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta PG-4 Pongrac - dokument 13.03.2013
Občina: ŽALEC
1  2  ... 69  70 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Žalec - dokument
Občina: ŽALEC
Datum objave: 22.06.1995
Datum sprejema: 20.04.1995
Organ sprejema: Občinski svet

07.06.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si