RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Kranjska Gora - dokument


Občina: KRANJSKA GORA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (55/2007)
Datum sprejema: 23.05.2007 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 07.07.2007 Datum konca veljavnosti: 08.07.2017
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kranjska Gora - dokument 02.06.2012
Občina: KRANJSKA GORA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kranjska Gora - dokument 05.06.2010
Občina: KRANJSKA GORA
 Sprememba Statuta Občine Kranjska Gora - dokument 25.12.2008
Občina: KRANJSKA GORA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Kranjska Gora - dokument 08.07.2017
Občina: KRANJSKA GORA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in Sklep o zaznambi grajenega javnega dobra - dokument 20.05.2017
Občina: KRANJSKA GORA
 Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2017 - dokument 01.04.2017
Občina: KRANJSKA GORA
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra - dokument 01.04.2017
Občina: KRANJSKA GORA
 Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2016 - dokument 31.03.2017
Občina: KRANJSKA GORA
 Odlok o (8) spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora - dokument 28.12.2016
Občina: KRANJSKA GORA
 Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2017 - dokument 21.12.2016
Občina: KRANJSKA GORA
 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kranjska Gora za leto 2017 - dokument 21.12.2016
Občina: KRANJSKA GORA
 Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora za leto 2017 - dokument 21.12.2016
Občina: KRANJSKA GORA
 Odlok o 3. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2016 - dokument 01.10.2016
Občina: KRANJSKA GORA
 Odlok o spremembah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in komunalnem prispevku v Občini Kranjska Gora - dokument 28.06.2016
Občina: KRANJSKA GORA
1  2  ... 15  16 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si