RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Vransko - dokument


Občina: VRANSKO
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (24/1999)
Datum sprejema: 25.02.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 10.04.1999 Datum konca veljavnosti: 20.03.2010
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Vransko - dokument 29.04.2002
Občina: VRANSKO

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Vransko - dokument 20.03.2010
Občina: VRANSKO

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko - Tabor - dokument 19.10.2010
Občina: VRANSKO
 Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stopnik 10.1 (območje stanovanjske gradnje z možno mirno poslovno dejavnostjo) - dokument 20.04.2010
Občina: VRANSKO
 Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stopnik 10.1 (območje stanovanjske gradnje z možno mirno poslovno dejavnostjo) - dokument 20.03.2010
Občina: VRANSKO
 Letni program športa v Občini Vransko za leto 2010 - dokument 17.03.2010
Občina: VRANSKO
 Letni program športa v Občini Vransko za leto 2010 - dokument 17.03.2010
Občina: VRANSKO
 Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2010 - dokument 17.03.2010
Občina: VRANSKO
 Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2010 - dokument 17.03.2010
Občina: VRANSKO
 Odlok o javnem redu in miru v Občini Vransko - dokument 03.03.2010
Občina: VRANSKO
 Odlok o javnem redu in miru v Občini Vransko - dokument 03.03.2010
Občina: VRANSKO
 Pravilnik o sprejemu otrok v JVIZ Osnovne šole Vransko - Tabor, OE Vrtec - dokument 03.03.2010
Občina: VRANSKO
1  2  ... 32  33 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statutarni sklep Občine Vransko - dokument
Občina: VRANSKO
Datum objave: 15.01.1999
Datum sprejema: 29.12.1998
Organ sprejema: Občinski svet

29.12.1998

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si