RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statutarni sklep Občine Vransko - dokument


Občina: VRANSKO
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (2/1999)
Datum sprejema: 29.12.1998 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 29.12.1998 Datum konca veljavnosti: 10.04.1999
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Vransko - dokument 10.04.1999
Občina: VRANSKO

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o ceni pogrebnih in pokopaliških storitev v Občini Vransko - dokument 19.12.2009
Občina: VRANSKO
 Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Vransko - dokument 05.12.2009
Občina: VRANSKO
 Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Občini Vransko - dokument 22.08.2009
Občina: VRANSKO
 Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Vransko - dokument 01.08.2009
Občina: VRANSKO

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si