RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Žalec - dokument


Občina: ŽALEC
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (34/1995)
Datum sprejema: 20.04.1995 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 07.06.1995 Datum konca veljavnosti: 02.06.1999
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Sprememba statuta Občine Žalec - dokument 25.01.1997
Občina: ŽALEC
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žalec - dokument 06.04.1996
Občina: ŽALEC

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Žalec - dokument 02.06.1999
Občina: ŽALEC

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Griže (Uradno prečiščeno besedilo) - dokument 15.08.2001
Občina: ŽALEC
 Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Griže (Uradno prečiščeno besedilo) - dokument 15.08.2001
Občina: ŽALEC
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi sklada za razvoj obrti in podjetništva Žalec - dokument 12.08.2000
Občina: ŽALEC
 Odlok o organiziranju in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Žalec - dokument 06.04.1999
Občina: ŽALEC
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko - dokument 07.01.1999
Občina: ŽALEC
 Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Žalec - dokument 07.01.1999
Občina: ŽALEC
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-varstvenega zavoda vrtci Občine Žalec - dokument 07.01.1999
Občina: ŽALEC
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prebold - dokument 07.01.1999
Občina: ŽALEC
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Polzela - dokument 07.01.1999
Občina: ŽALEC
 Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi - dokument 12.12.1998
Občina: ŽALEC
1  2  ... 18  19 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statutarni sklep (Žalec) - dokument
Občina: ŽALEC
Datum objave: 13.01.1995
Datum sprejema: 23.12.1994
Organ sprejema: Občinski svet

23.12.1994
 Statutarni sklep - dokument
Občina: ŽALEC
Datum objave: 28.02.1995
Datum sprejema: 17.02.1995
Organ sprejema: Občinski svet

08.03.1995
 Statut občine Žalec
Občina: ŽALEC
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema:


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si