RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o plakatiranje in oglaševanju na območju Občine Kočevje - dokument


Občina: KOČEVJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (50/1997)
Datum sprejema: 30.07.1997 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 31.07.1997
Razdelki: OSTALO: Ostalo

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Kočevje - dokument 28.10.2017
Občina: KOČEVJE
 Odlok o dopolnitvi odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Kočevje - dokument 22.06.2004
Občina: KOČEVJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Kočevje - dokument 12.10.2002
Občina: KOČEVJE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Statut Občine Kočevje- dokument - Občinska podlaga
Občina: KOČEVJE

22.07.1995

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje - dokument 26.09.1998
Občina: KOČEVJE

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si