RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Poslovnik Občinskega sveta občine Sevnica - dokument


Občina: SEVNICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (78/2005)
Datum sprejema: 27.07.2005 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 19.08.2005
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Poslovnik občinskega sveta

Navezuje na

Naziv Velja od
 Poslovnik Občinskega sveta občine Sevnica - dokument 30.06.1999
Občina: SEVNICA
 Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Sevnica - dokument 07.10.2000
Občina: SEVNICA
 Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Sevnica - dokument 10.11.2000
Občina: SEVNICA
 Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Sevnica - dokument 04.07.2003
Občina: SEVNICA
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta občine Sevnica - dokument 22.10.2004
Občina: SEVNICA
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta občine Sevnica - dokument 31.05.2005
Občina: SEVNICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Poslovnik Občinskega sveta občine Sevnica- dokument - Občinska podlaga
Občina: SEVNICA

30.06.1999

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Ugotovitveni sklep o izvolitvi župana Občine Sevnica - dokument 10.10.2010
Občina: SEVNICA
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 03.04.2009
Občina: SEVNICA
 Ugotovitveni sklep o izvolitvi župana Občine Sevnica - dokument 27.10.2008
Občina: SEVNICA
 Obvezna razlaga 34. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica - dokument 14.11.2007
Občina: SEVNICA
 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sevnica (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 25.11.2005
Občina: SEVNICA
 Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici (uradno prečiščeno besedilo) - dokument
Občina: SEVNICA
 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje starega mestnega jedra Sevnice (uradno prečiščeno besedilo) - dokument
Občina: SEVNICA
 Odlok o grbu in zastavi Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo – UPB2) - dokument
Občina: SEVNICA
 Odlok o občinskih cestah v Občini Sevnica (uradno prečiščeno besedilo) - dokument
Občina: SEVNICA
 Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo – UPB2) - dokument
Občina: SEVNICA
1  2  3 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si