RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o združitvi naselij Benedikt in Ženjak v enovito naselje Benedikt - dokument


Občina: BENEDIKT
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (48/2003)
Datum sprejema: 16.04.2003 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 31.05.2003
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Poimenovanje naselij, ulic in trgov

Navezuje na

Naziv Velja od
 Sklep o javni razgrnitvi osnutkov odloka o spremembi meje med naseljema Benedikt v Slovenskih goricah in Štajngrova, odloka o združitvi naselij Benedikt v Slovenskih goricah in Ženjak v enovito naselje Benedikt v Slovenskih goricah in odloka o uvedbi uličnega sistema v naselju Benedikt v Slov. goricah ter preimenovanju naselja Benedikt v Slov. goricah v naselje Benedikt - dokument 29.01.2003
Občina: BENEDIKT

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb - Državna podlaga

 Statut Občine Benedikt- dokument - Občinska podlaga
Občina: BENEDIKT

10.04.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si