RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki - dokument


Občina: GORENJA VAS-POLJANE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (95/2002)
Datum sprejema: 18.10.2002 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 28.11.2002
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Zbiranje, odstranjevanje, prevoz in predelava odpadkov

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembi Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki - dokument 18.03.2017
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki - dokument 18.01.2014
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki - dokument 30.12.2011
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki - dokument 13.01.2009
Občina: GORENJA VAS-POLJANE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Statut Občine Gorenja vas-Poljane - Občinska podlaga
Občina: GORENJA VAS-POLJANE

 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Gorenja vas - Poljane - Občinska podlaga
Občina: GORENJA VAS-POLJANE


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si